Referat af bestyrelsesmøde 22-10-2014

Referat af bestyrelsesmøde 22-10-2014

22-10-2014

Frederikssund den 27.oktober2014

Deltagere: Torben Christensen, Poul Erik Christiansen, Claus Honoré, Dorte Dencher Dyrmose

Fraværende: John Drescher

Referant: Dorte Dencher Dyrmose 

Distribution: Bestyrelse, suppleanter, seniorinstruktør.

Bestyrelsesmødet blev afholdt hos Dorte Dencher Dyrmose den 22. oktober med følgende dagsorden:

a. Godkendelse af referat fra sidste møde.

b. Økonomi (Dorte). 

c. Orientering fra Landssekretariatet og andre nyheder.

d. Konflikthåndteringskursus.

e. Medlemsstatus.

f.  Arrangementer.

    a. Kommende Hyggeaften i Januar 15.

g. Eventuelt.

    a. Ny Dato

 

Ad pkt.a.

Referatet fra foregående bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. b.

Kassebeholdningen udgør kr. 43.622,56

Vi betaler kr 50 i gebyr for Netbank i Jyske Bank. Dorte forsøger at ændre.

Der er stadig ikke kommet resultater ud af det sponsoropsøgende arbejde, på trods af et stort stykke arbejde af Claus Honoré og Lone Tøpholm.

Søsterlogen donerer kr. 3000, som vil blive overrakt Poul Erikog Jytte den 1. november 2014.

Ad pkt. c.

Hillerød og andre byer, har også problemer med sponsorer. Firmaer lover og lover, men intet    sker. Talt om direkte konfrontation til de firmaer der har lovet støtte.

Region 10 Facebook gruppe, holder møde hver 4. møde.

Dette er en lukket gruppe for formænd, som er tænkt som tænketank, til diverse ideer.

Ny folder er for dyster- der rettes op.

Der afholdes grundkursus i Roskilde den 13. november, hvor der er ledige pladser for interesserede. Poul Erik skriver mail.

Poul Erik til ”fest” i Slangerup efter henvendelse fra mor Gitte Hansen.

Poul Erik ligeledes kontaktet af Keld fra SSP vedr forældremøde i Slangerup for 7-8 klasses forældre.

Poul Erik deltog i godt møde.

Flere forældre fra Slangerup ønsker at starte Natteravne i Slangerup.

Bestyrelsen foreslår at Slangerup kommer med i Frederikssund i stedet, og at vores rute også dækker Slangerup med nye Natteravne fra Slangerup.

Jacob fra Gadeteam vil fremadrettet orientere os om, hvad der rør sig i området.

J.-dag 7. november 2014, vi har nok bolsjer og kondomer.

Ad pkt. d.

Pris for konflikthåndteringskursus er den samme uanset antal deltagere.

Bestyrelsen anbefaler at alle melder sig til kurset. Minimumsantal for afholdelse af kurset fastsættes til 10 personer.

Endelig dato fastsættes senere.

Ad pkt. e

Der er 28 frivillige i Natteravnene Frederikssund, samt en ny der skal på prøvetur den 24. oktober.

Ad pkt. f.

Hyggeaften bliver fredag den 27. februar 2015, med spisning på Bolinis, samt efterfølgende  Bowling fra kl. 22-24.

Poul Erik aftaler med Bolinis og reserverer baner til bowling.

Ad pkt. g.

Dato for næste møde er 10. december 2014 k. 19.30 hos Poul Erik.

Bestyrelsesmødet blev afsluttet.

På bestyrelsens vegne

Dorte Dencher Dyrmose